Splošni pogoji poslovanja

Pričujoči Splošni pogoji poslovanja Jezikovne šole Nemko zajemajo splošne pogoje uporabe storitev in izdelkov, nanizani na spletni strani: www.nemko.si, in urejajo razmerja med Jezikovno šolo Nemko (ponudnikom) in fizično oziroma pravno osebo (naročnikom). Ob podpisu prijavnice oziroma pogodbe naročnik potrjuje, da je celovito seznanjen z vsebino splošnih pogojev/cenikom in se tako strinja s pripadajočimi obveznostmi. Jezikovna šola normativno sledi vsem sprotnim aktualnim (higiensko-zdravstvenim) predpisom NIJZ-a.

1. Plačilni pogoji
Na spletni strani: www.nemko.si navedene cene predstavljajo bruto-zneske (z že vključenim DDV-jem), razen če je slednje navedeno drugače. Cene individualnih, dualnih ali skupinskih jezikovnih tečajev so pregledno navedene na spletni strani: www.nemko.si in/ali prijavnici, ki jo naročnik ob prihodu ali online izpolni in pošlje ponudniku. Naročnik se z lastnoročnim podpisom zavezuje k plačilnim obveznostim. Plačilo izbranega tečaja se izvede najkasneje do 18. v mesecu. Od celotnega zneska mesečnih obiskov se pri končnem izračunu plačila odšteje cena največ 1 izostanka v mesecu. V primeru izostanka predavatelja bomo v najkrajšem roku organizirali nadomestni termin.

2. Sklenitev pogodbe
Ob fizičnem podpisu naročnikove prijavnice ali oddaje spletne prijavnice ter odkljukanjem okenca »Strinjam se s splošnimi pogoji« naročnik potrjuje seznanjenost z nanizanim besedilom in vsemi pripadajočimi zgoraj navedenimi pogoji. Spletna prijavnica se odpošlje s klikom na okence »PRIJAVI SE ZDAJ«. Ob tem se naročnik pravno zavezuje z zgoraj naštetimi določili. Prijavnica je podana v slovenskem jeziku. Rok trajanja medsebojne pogodbe je enaka dolžini trajanja tečajev.

3. Pogoji izvajanja naših tečajev
V jezikovni šoli Nemko šolska ura znaša 45 minut.

  • Individualni tečaji

Termini, kdaj bo naročnik prišel na učno uro izbranega jezika, so dogovorjeni med ponudnikom in naročnikom vnaprej. V primeru, da se naročnik ne more udeležiti učne ure, mora slednje sporočiti najkasneje 24 ur pred dogovorjeno učno uro. Če se naročnik brez predhodnega klica oziroma opravičila ne udeleži ure, si učitelj jemlje pravico zaračunati učno uro. Jezikovna šola normativno sledi vsem sprotnim aktualnim predpisom NIJZ-a.

  • Dualni tečaji – tečaji v dvoje

Termini, kdaj bosta naročnika prišla na učno uro izbranega jezika, so dogovorjeni med ponudnikom in naročnikoma vnaprej. V primeru, da se naročnika ne moreta udeležiti učne ure, morata slednje sporočiti najkasneje 24 ur pred dogovorjeno učno uro. Če se naročnika brez predhodnega klica oziroma opravičila ne udeležita ure, si učitelj jemlje pravico zaračunati učno uro. Jezikovna šola normativno sledi vsem sprotnim aktualnim predpisom NIJZ-a.

  • Skupinski tečaji

Ponudnik na uvodnem srečanju skupaj z naročniki določi najbolj ugodni termin tedenskih srečanj. Jezikovni tečaji za odrasle ali ciljno izbrano skupino v primeru med najmanj 3–4 in največ 8 udeležencev potekajo v obsegu od 30 oziroma do 40 učnih ur, glede na potrebe in razmere. Jezikovna šola normativno sledi vsem sprotnim aktualnim predpisom NIJZ-a.

4. Naročnikove pravice ob odstopu od prijave
Naročnik ima pravico do odstopa od podane prijave v časovnem razponu do 14 dni. Za uveljavitev pravice do odstopa od prijave naprošamo naročnika, da nam slednje sporoči pisno po elektronski pošti ali ustno na sedežu podjetja: Koroška cesta 61a, SI-2360 Radlje ob Dravi.

5. Varovanje osebnih podatkov
Ob spletni prijavi ali prijavi v živo v naših poslovnih prostorih na naslovu: Koroška cesta 61a, SI-2360 Radlje ob Dravi, naročnik ponudniku dovoljuje vzdrževanje oziroma upravljanje z naročnikovimi odposlanimi oziroma nanizanimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Pridobljeni podatki bodo znotraj podjetja shranjeni zgolj za interno rabo. Jezikovna šola normativno sledi vsem določilom in določbam Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1). Naročnik s slednjim dovoljuje uporabo fotografij in/ali posnetkov s tečajev za komercialne namene na Facebook-, Instagram- in LikedIn-spletni strani. V primeru, da se naročnik z objavo fotografij ne strinja, mora naročnik obvestiti ponudnika.

6. Reševanje sporov
V primeru nastalih sporov bosta stranki slednje poskušala reševati korektno in sporazumno. Če tako reševanje ne bo mogoče, je za reševanje vseh nastalih stroškov s pravnimi osebami pristojno stvarno sodišče v Slovenj Gradcu. V primeru reševanja sporov s fizičnimi osebami (tečajniki) je pristojno sodišče, kjer ima stranka v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

7. Podatki podjetja in delovni čas
Jezikovna šola Nemko
Sedež podjetja:
Nemko, s. p., Koroška cesta 61a, SI-2360 Radlje ob Dravi
Davčna številka: 41855124
Matična številka: 6764550000
Datum vpisa v sodni register: 20. 01. 2015
Št. sodnega registra:

8. Lokacija izvajanja tečajev:
Koroška cesta 61a, SI-2360 Radlje ob Dravi
Po elektronski pošti: jasna@nemko.si ali mobilnem telefonu smo dosegljiv vsak dan od ponedeljka do petka.

Za srečanje oziroma sestanek naprošamo predhodno najavo po elektronski pošti ali mobilnem telefonu.

Jezikovna šola Nemko ni davčni zavezanec.

Pogoji veljajo od 20. 01. 2015 naprej.